BEDRIJFSSCHOOL – FIETSTECHNICUS

Een erkende MBO-opleiding op verschillende niveaus.

De tweewielerbranche is een branche met een mooie toekomst. Middels een exclusief en intensief opleidingsprogramma bereiden wij u voor op een succesvolle carrière in deze branche. In samenspraak met het (regionale) bedrijfsleven geeft Tweewieler Academy invulling aan haar opleidingen. Hierdoor sluiten onze opleidingen zeer goed aan op de dagelijkse praktijk en bent u direct goed inzetbaar. We werken met uitsluitend docenten die uit de branche afkomstig zijn en het lespakket wordt aangevuld met gastcolleges door externe partijen.

Bedrijfsschool Fietstechnicus Nieuwegein (niveau 1 t/m 3)

In onze theoretische en vooral praktijkgerichte lessen is ruime aandacht voor de meest recente fiets-trends en de nieuwste technologieën op de markt. Hierdoor loopt u als medewerker nimmer achter de feiten aan en kunt u consumenten direct na afloop van de lessen direct bijstaan met verse vakkennis. De opleidingen bevatten een breed lespakket waar naast technische aspecten ook onderwerpen in naar voren komen over hoe om te gaan met klanten, voorraden beheren, digitale kennis etc. Hierdoor wordt u snel (nog) breder inzetbaar en waardevoller. U gaat 1 (soms 2) dagen in de week naar school, en de rest kunt u gewoon doorgaan met het werk bij uw werkgever. De opleiding is in het laagseizoen (september tot en met maart) zodat uw werkgever hier geen ‘hinder’ van ondervindt in de piekperiodes.

Kenmerken van de bedrijfsschool
• Een initiatief vanuit de tweewielerbranche.
• Een praktijkgerichte opleiding.
• Traint alleen met docenten afkomstig uit de tweewielerbranche.
• Maakt haar keuzedelen toegespitst op de vraag vanuit het bedrijfsleven.
• De lessen vinden plaats in het laagseizoen.
• Na het behalen van het examen bent u in het bezit van een erkend MBO-diploma.
• Samenwerking met verschillende gerenommeerde partijen uit de tweewielerbranche.
• Lespakket aangevuld met een intensief praktijktrainingspakket.
• Voor alle leeftijden vanaf 16 jaar.
• Subsidie Praktijkleren van toepassing.

Verschillende niveaus mogelijk
Niveau 1 – Assistent Mobiliteitsbranche
Niveau 2 – Fietstechnicus
Niveau 3 – Eerste Fietstechnicus (na behalen diploma Fietstechnicus niveau 2)

De totale opleidingsduur:

Niveau 1: op aanvraag

Niveau 2: 2 x 7 maanden
Niveau 3: 1 x 7 maanden

Per lesjaar worden 200 klokuren aan theorie en praktijk ingeroosterd.

Waar kunt u aan de slag met deze opleiding?
- Fietsenwinkels
- Werkplaatsen
- Fietsenstallingen
- Medische hulpmiddelen branche

Toelatingseisen
Voor de Bedrijfsscholen van Tweewieler Academy is iedereen vanaf 16 jaar welkom. De vooropleidingseisen zijn als volgt:

- Diploma VMBO: basisberoepsgerichte leerweg

- Of een diploma van een entreeopleiding of vergelijkbaar

We geven op onze Bedrijfsscholen les op verschillende niveaus dus daar zit altijd een passend niveau bij. Naast het gevraagde diploma als vooropleiding is het hebben van technisch inzicht en uiteraard een flinke portie motivatie en inzet ook belangrijk om deel te kunnen nemen.

Voor het volgen van een BBL opleiding moet u binnen 3 maanden na start een (on)betaalde baan hebben bij een erkend leerbedrijf. Tweewieler Academy kan u met haar netwerk eventueel ondersteunen in uw zoektocht naar een leerwerkbedrijf.

Wat leert u o.a. tijdens de opleiding
• Afleveringsklaar maken
• Uitvoeren van onderhoud en reparaties aan fietsen
• Elektronica (E-bike)
• Remsystemen
• Schakelsystemen
• Derailleursystemen
• Accessoires
• Administratieve taken die bij het vak horen
• Inkopen en verkopen

Ook krijgt u vakken die niet direct te maken hebben met uw beoogde beroep maar die u wel nodig heeft voor het behalen van uw MBO diploma. Denk hierbij aan Nederlands, rekenen, loopbaan en burgerschap.

Kosten
Opleidingskosten zijn maatwerk i.v.m. subsidies, stimuleringsmaatregelen, het niveau, en verschilt per opleiding. Wilt u weten wat de opleidingskosten voor u zullen zijn mail dan naar info@tweewieleracademy.nl en wij zullen contact met u opnemen.