Veilig werken aan E-voertuigen basis (Tweewielers)

Ken de risico's en leer veilig werken aan E-bikes en E-scooters

{{ basketProduct.Product.ProductPrice.WebPrice - basketProduct.Product.ProductPrice.SubsidyTotal | euroPrice(0) }}* {{ basketProduct.Product.ProductPrice.WebPriceWithoutDiscount | euroPrice(0) }}

Wanneer wil je beginnen?

In de winkelwagen
Wil je iets vragen?

Neem dan contact op met Jolanda, onze trainingsspecialist of bel naar 030-6087931.

* Prijzen zijn exclusief btw en evt. examen.

Trainingsinformatie

WAAROM DE TRAINING VEILIG WERKEN AAN E-VOERTUIGEN BASIS VOOR TWEEWIELERS

Wanneer u onderhoud en reparaties wilt uitvoeren aan elektrische voertuigen met verschillende batterijspanningen, is het verstandig dat u wordt opgeleid en aangewezen tot Voldoende Onderricht Persoon (ev-VOP). Met deze aanwijzing mag u het HV-systeem spanningsvrij maken en onder spanning zetten. 

Een tweewieler technicus moet veilig kunnen werken aan systemen die variëren tussen de 24 volt en 300 Volt. In de veiligheidsnorm NEN9140 staan procedures voor het werken met deze voertuigen omschreven. In deze norm is ook vastgelegd welke personen aan een e-voertuig mogen werken, welke opleiding of instructie nodig is en hoe u veilig werkt. Na deze training kunt u veilig werken aan:

 • E-bikes
 • E-scooters
 • E-brommobielen
 • E-motorfietsen
 • Overige E-voertuigen

HOE IS DE TRAINING OPGEBOUWD?

 • Als voorbereiding op de trainingsdag maak je een e-learning van ongeveer 1.5 uur
 • Voor de praktijktraining komt u een hele dag naar Tweewieler Academy. Wij zorgen voor een lekkere lunch.

In de e-learning leert u de theorie, zodat u tijdens de praktijkdagen snel en goed aan de slag kunt met verschillende e-voertuigen. Onder begeleiding van onze ervaren trainer gaat u zoveel mogelijk oefenen met de praktijk. Tijdens de praktijkdagen kunt u natuurlijk vragen stellen, en leert u van de andere deelnemers en de trainer.

Tijdens de training behandelen we de volgende onderwerpen:

 • De veiligheidsrisico’s van werken aan, met of nabij e-voertuigen;
 • De veiligheidsmaatregelen die moeten worden genomen bij werken aan, met of nabij e-voertuigen;
 • De Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) die voor je werk noodzakelijk zijn;
 • De toestand van je PBM’s controleren op veiligheid;
 • de ev-componenten van een e-voertuig herkennen en benoemen en de werking uitleggen;
 • Weten aan welke eisen (meet)gereedschappen moeten voldoen;
 • Het HV-systeem onderbreken volgens het voorschrift van de fabrikant;
 • Inschatten wanneer er elektrisch gevaar dreigt en u niet aan, met of nabij het e-voertuig kan werken en een ev-WV moet inschakelen (ev-werkverantwoordelijke).


WAT LEER IK TIJDENS DE TRAINING

Tijdens de training leert u:

 • De verschillende componenten van 24 Volt tot 300 Volt (High Voltage) van e-voertuigen herkennen
 • Wat u wel en niet mag doen voor uw eigen veiligheid en die van andere als er aan dit type voertuigen wordt gewerkt
 • de PGS-37(2) richtlijn toepassen op e-voertuigen waar u mee werkt
 • Spanningsvrij schakelen van verschillende systemen

HOE ZIT HET MET EXAMEN EN CERTIFICERING?

De e-learning wordt afgesloten met een kennistest. Deze moet voldoende afgerond zijn voordat u start aan de praktijkdag. Na afloop van de training krijgt u het bewijs van deelname Voldoende Onderricht Persoon (ev-VOP).

HEB IK VOORKENNIS NODIG?

Om deze training te kunnen volgen moet u basiskennis hebben van elektrotechniek. Dat leren we u in de training Basis Elektrotechniek Tweewielers.

Voor wie

Data en locaties

Op dit moment zijn er geen trainingen beschikbaar.

Heb je geen geschikte datum gevonden, of zijn er geen plaatsen meer beschikbaar?

Registreer dan je belangstelling. We houden je dan per e-mail op de hoogte van nieuwe data.

Mail bij nieuwe data

Beoordelingen

Gemiddelde beoordeling {{ product.Name }}

Kosten

 • {{ priceDetail.Name }} {{ priceDetail.Amount | euroPrice }}
 • OOMT-bijdrage {{ -subsidyTotal | euroPrice }}
 • Subtotaal {{ subTotal | euroPrice }}
 • btw (21%) {{ vatTotal | euroPrice }}
 • Totaal (incl.btw) {{ total | euroPrice }}

Toelichting OOMT-bijdrage

OOMT vindt talentontwikkeling van vakmensen in de mobiliteitsbranche belangrijk. Wanneer jouw bedrijf bij OOMT is aangesloten, draagt OOMT bij in de trainingskosten voor deze training.

Gerelateerde trainingen

Basis Elektrotechniek Tweewielers

Complete training over de basiseigenschappen van elektrotechniek. Leer omgaan met een multimeter en voer metingen uit aan een E-bike en E-scooter.

Accutechniek en diagnose Tweewielers

Leer alles over het essentiële onderdeel van de E-bike en E-scooter: de accu. Tijdens deze training gaan we onder andere in op het batterij management systeem en de laadtechniek.